Inwentaryzacja powykonawcza

Jednym z ostatnich zleceń było wykonanie dla klienta geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego wraz z przyłączami wod-kan i eN.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna w celu oddania obiektu budowlanego do użytkowania. W wyniku tych prac klient otrzymał mapę powykonawczą z naniesionymi zainwentaryzowanymi obiektami oraz przyłączami, a także informację o zgodności wykonanych obiektów na działce ewidencyjnej z projektem budowlanym dla danej budowy.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na szybki czas realizacji opracowania geodezyjnego było dotrzymanie przez inwestora, określonego w warunkach kredytu, terminu. Inwestor dzięki naszemu zaangażowaniu i terminowemu wykonaniu prac geodezyjnych otrzymał kolejną transzę gotówki na umeblowanie domu jednorodzinnego.