Mapa do zalesienia – Mapy Geodezyjne Geodeta Opoczno Końskie Przysucha

MAPA ZALESIENIA Geodeta Opoczno Kargeo

Mapa do zalesienia wykonana przez geodetę uprawnionego jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o sporządzenie planu zalesienia oraz wniosku o zalesienie gruntów rolnych. Mapa zalesienia zawiera granice działki przeznaczonej do zalesienia, granice obszaru podlegającego zalesieniu oraz określenie ich powierzchni. Jeśli na Twojej działce występuje fragment lasu, linie energetyczne, drogi, rowy czy inne, które nie będą zalesiane, konieczne będzie wrysowanie przez geodetę na mapę obszaru pod zalesienie, wraz z rozpisaniem powierzchni w różnych klasach gleby wraz z łączną powierzchnią do zalesienia.